Tjänster

Stålarps Bokföring är en liten
bokföringsbyrå utanför Borås som hjälper dig med:

Löpande bokföring

Innebär att dina affärshändelser registreras löpande. En affärshändelse är de aktiviteter som påverkar ekonomin i ett företag. Det är bland annat in- och utbetalningar från kassa, bank och andra konton men också överföringar mellan konton och förändringar av skulder och fordringar.

Fakturahantering

Avser hela processen där man behandlar en leverantörsfaktura från mottagandet till dess att fakturan slutbokas i affärssystemet och är klar för betalning.

Kundreskontra

Underlättar för att kunna få en överblick av alla kunders transaktioner. Det är där finns kontaktuppgifter till kunden och dylikt. En kundreskontra är ett bra verktyg för att kunna se aktuella fakturor som har blivit betalda eller som är obetalda. I kundreskontra har man uppsikt över alla sina kunder och kundfordringar.

Leverantörsreskontra

Listar all information om leverantören. Här kan du se alla inkomna fakturor och du får en bra överblick av den totala kostnaden och de aktuella leverantörsskulderna. Du kan bland annat se vilka som har blivit betalda samt framtida betalningstransaktioner. För likviditetsplaneringen är information om kommande betalningar är viktig input

Lönehantering

Lönen är en av månadens viktigaste deadlines, särskilt om du har anställd personal. Jag hjälper dig med lönehanteringen liksom frågor som hör till området. Jag hjälper och avlastar dig genom att ta ansvar för delar av eller hela din lönehantering.

Moms-och Skattedeklarationer

Du som företagare kan se den som en månadsrapportering av företagets lönesumma och förmåner, avdragna skatter och avgifter för de anställda samt omsättning, ingående och utgående moms. Skattedeklarationen lämnas in månadsvis för de företag som har anställda och därmed är skyldiga att betala arbetsgivaravgift och källskatt. Enskilda näringsidkare kan lämna in antingen månadsvis, kvartalsvis eller årsvis.

Siffror och ekonomi – det är kul!

Kom ihåg att ange ditt medlemsid för att erhålla din återbäring när du anlitar mig för ett uppdrag. Som medlem får du cashback samt samlar shoppingpoints när du anlitar mig. För mer info samt bli medlem klicka på V.I.P Program